Обласномий семінар присвяченому питанням військово-патріотичного вихованні дітей та молоді